Skip to content

20 mars, 2010

WordPress 2.9.2

WordPress 2.9.2 har släppts, den nya versionen åtgärdar de buggar man upptäckt i WordPress 2.9 och 2.9.1. Den nya versionen finns tillgänglig på http://sv.wordpress.org/2010/02/15/wordpress-2-9-2/