Skip to content

29 februari, 2012

SSD-diskar för DBS

Vi har sedan en tid tillbaka laborerat med SSD-diskar för databasservrar och tekniken (prestanda, driftsäkerhet och hållbarhet) har nu kommit så långt att vi introducerar det som standard för nya servrar. Befintliga databasservrar kommer att flyttas över till SSD-diskar efter hand som det är befogat och läge att byta.

Mer om: serverdrift