Skip to content

3 februari, 2011

Nu är IP-numren slut…

.SE berättar i ett pressmeddelande att de sista blocken av IPv4-adresser nu fördelas mellan de fem regionala organisationer (så kallade RIR) som sköter adressfördelningen i sin respektive region av världen; Nordamerika, Latinamerika, Europa-Mellanöstern, Afrika samt Asien-Oceanien. Just nu har man adresser som räcker några månader i Nordamerika, Europa-Mellanöstern och Asien-Oceanien och kanske något år i Afrika respektive Sydamerika.

Lösningen på problemet är införandet av IPv6 som erbjuder en mycket större mängd möjliga adresser. Detta arbete pågår för fullt hos Internetleverantörer och inom framförallt större företag och organisationer. IPv6 införs parallellt med det befintliga IPv4-systemet och under en övergångstid fortsätter vi använda systemen parallellt. IPv4 kan kanske fasas ut om 3-4 år.

Läs hela pressmeddelandet här: http://www.iis.se/pressmeddelanden/nu-ar-ipv4-adresserna-slut

Mer om: internet