Skip to content

14 januari, 2013

130114: Breda störningar i hallen

130114 kl.1610: Vi har för närvarande drifstörningar på flera av delnäten och många servrar är svåra att nå. Problemet omfattar även våra mailservrar. Vi jobbar för att snabbt identifiera problemorsaken, under tiden är servrarna svåra att nå och svarar inte på alla anrop. (Peter S)