Skip to content

15 november, 2012

121115: Störningar på mailserver

120606 kl.1210: Mailservern är nu åter i normal drift och de mail som köats upp levereras nu löpande. (Peter S)

120606 kl.1130: Vi har för närvarande drifstörningar på mailservern ”mail1.nordicmailserver.net”. Inkommande mail köas upp på andra servrar och levereras så snart mailservern är stabil igen. (Peter S)