Skip to content

6 juni, 2012

120606: Breda driftstörningar

120606 kl.15.10: Felkällan är identifierad och felet åtgärdat. En router har blivit överbelastad och övervakningen fungerade inte korrekt, vi har nu bytt ut hårdvaran och även lagt till en ny testpunkt i nätet. Felet påverkade även våra primära mailservrar (de som levererar mail) men inte de inkommande mailservrarna så all mail har köats upp och nu även levererats.

120606 kl.1130: Vi har för närvarande drifstörningar på flera av delnäten och många servrar är svåra att nå. Vi jobbar för att snabbt identifiera problemorsaken, under tiden är servrarna svåra att nå och svarar inte på alla anrop. (Peter S)