Skip to content

7 augusti, 2011

110807: Driftstörningar på webbserver MMA-HS-1

110807 kl.1107: Webbservern MMA-HS-1 är nu åter i full drift, RAID-controllern har startats om och svarar nu som vanligt på anrop. (Peter S)

110807 kl.1056: Vi har för närvarande drifstörningar på webbserver MMA-HS-1 (Primärt IP-nummer 46.183.25.77). Vi jobbar för att snabbt stabilisera servern, under tiden är den svår att nå och svarar inte på alla anrop. (Peter S)